Saslauthd Konfigürasyonu

mkdir -p /var/spool/postfix/var/run/saslauthd

/etc/default/saslauthd dosyasını biraz değiştirmemiz gerekiyor, yapmanız gereken değişiklik; START satırını yes ve  OPTIONS=”-c” yi OPTIONS=”-c -m /var/spool/postfix/var/run/saslauthd -r” olarak değiştirin.

vi /etc/default/saslauthd 

#
# Settings for saslauthd daemon
#
# Should saslauthd run automatically on startup? (default: no)
START=yes
# Which authentication mechanisms should saslauthd use? (default: pam)
#
# Available options in this Debian package:
# getpwent  — use the getpwent() library function
# kerberos5 — use Kerberos 5
# pam       — use PAM
# rimap     — use a remote IMAP server
# shadow    — use the local shadow password file
# sasldb    — use the local sasldb database file
# ldap      — use LDAP (configuration is in /etc/saslauthd.conf)
#
# Only one option may be used at a time. See the saslauthd man page
# for more information.
#
# Example: MECHANISMS=”pam”
MECHANISMS=”pam”
# Additional options for this mechanism. (default: none)
# See the saslauthd man page for information about mech-specific options.
MECH_OPTIONS=””
# How many saslauthd processes should we run? (default: 5)
# A value of 0 will fork a new process for each connection.
THREADS=5
# Other options (default: -c)
# See the saslauthd man page for information about these options.
#
# Example for postfix users: “-c -m /var/spool/postfix/var/run/saslauthd”
# Note: See /usr/share/doc/sasl2-bin/README.Debian
OPTIONS=”-c -m /var/spool/postfix/var/run/saslauthd -r”

/etc/pam.d/smtp dosyasını oluşturalım ve doğru database bilgilerini girdiğimizden emin olun;

vi /etc/pam.d/smtp

auth    required   pam_mysql.so user=mail_admin passwd=mail_admin_sifre host=127.0.0.1 db=mail table=users usercolumn=email passwdcolumn=password crypt=1
account sufficient pam_mysql.so user=mail_admin passwd=mail_admin_sifre host=127.0.0.1 db=mail table=users usercolumn=email passwdcolumn=password crypt=1

vi /etc/postfix/sasl/smtpd.conf

pwcheck_method: saslauthd
mech_list: plain login
allow_plaintext: true
auxprop_plugin: mysql
sql_hostnames: 127.0.0.1
sql_user: mail_admin
sql_passwd: mail_admin_sifre
sql_database: mail
sql_select: select password from users where email = ‘%u’

Yeniden başlatalım;

/etc/init.d/postfix restart
/etc/init.d/saslauthd restart 

Courier’ in Konfigürasyonu

vi /etc/courier/authdaemonrc

komutu ile dosyamızı açalım ve authmodulelist parametresini değiştirilerim;

[…]
authmodulelist=”authmysql”
[…]

/etc/courier/authmysqlrc dosyasının öncelikle bir yedeğini alalım, sonrada boş bir dosya oluşturalım,

cp /etc/courier/authmysqlrc /etc/courier/authmysqlrc_orig
cat /dev/null > /etc/courier/authmysqlrc

vi /etc/courier/authmysqlrc

dosyayı açın ve aşağıdakileri dosyaya kopyalayın;

 MYSQL_SERVER localhost
MYSQL_USERNAME mail_admin
MYSQL_PASSWORD mail_admin_sifre
MYSQL_PORT 0
MYSQL_DATABASE mail
MYSQL_USER_TABLE users
MYSQL_CRYPT_PWFIELD password
#MYSQL_CLEAR_PWFIELD password
MYSQL_UID_FIELD 5000
MYSQL_GID_FIELD 5000
MYSQL_LOGIN_FIELD email
MYSQL_HOME_FIELD “/home/vmail”
MYSQL_MAILDIR_FIELD CONCAT(SUBSTRING_INDEX(email,’@’,-1),’/’,SUBSTRING_INDEX(email,’@’,1),’/’)
#MYSQL_NAME_FIELD
MYSQL_QUOTA_FIELD quota
 

restart zamanı;

/etc/init.d/courier-authdaemon restart
/etc/init.d/courier-imap restart
/etc/init.d/courier-imap-ssl restart
/etc/init.d/courier-pop restart
/etc/init.d/courier-pop-ssl restart

Hemen testimizi yapalim;

mail:/etc/postfix# telnet localhost pop3
Trying 127.0.0.1…
Connected to localhost.localdomain.
Escape character is ‘^]’.
+OK Hello there.
quit
+OK Better luck next time.
Connection closed by foreign host.

Buda tamamdir…

/etc/aliases tanımları

vi /etc/aliases

[…]
postmaster: root
root: postmaster@dinopsys.net
[…]

Aliases’ larda değişiklik yaptıktan sonra newaliases komutunu calistirmak gerekiyor.

newaliases

/etc/init.d/postfix restart

Devamı 4′ te

Categories:

Tags:

2 Responses

  1. 🙂 ben o kadar sure geride kaldimki artik yeni versiyonlar var. Bu sebeple postfix simdilik askida. Ama yeni yazilar Pazartesi basliyor.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir