İnternet suçlarıyla ilgili önlem alınması hakkında yasa yürürlüğe girdi.
      “İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun” Resmi Gazete’de yayımlandı.
      Yasayla, çocukların cinsel istismarı ve müstehcenlik içeren sitelerin yayınını engellemek için Telekomünikasyon İletişim Başkanlığına yetki veriliyor. Yasaya göre, içerik, yer ve erişim sağlayıcıları, tanıtıcı bilgilerini kendilerine ait sitede güncel olarak bulundurmakla yükümlü olacak. Aksi davranıştakilere 2 bin YTL ile 10 bin YTL arasında para cezası verilecek.

Yasayla, internet ortamında Atatürk’e hakaret içeren yayınlar da Telekomünikasyon Kurumu tarafından engellenecek.
      Site sahipleri internet ortamında yayınladıkları her türlü yayından sorumlu olacak. Bir başkasına ait siteden sağlanan içerik nedeniyle, kural olarak sorumlu olmayacak site sahipleri, içeriği benimsediğinin ve kullanıcının ulaşmasını amaçladığının belirlenmesi halinde, içerikten sorumlu olacak.

      TCK’da yer alan “intihara yönlendirmeö, “çocukların cinsel istismarıö, “uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırmaö, “sağlık için tehlikeli madde teminiö, “müstehcenlikö, “fuhuşö, “kumar oynanması için yer ve imkan sağlamaö ile “Atatürk’e hakaretö gibi suçlarla ilişkili sitelere erişim, zaman kısıtlaması durumunda tedbir için savcı, diğer durumlarda mahkeme tarafından engellenecek. İdari tedbir olarak verilen erişimin engellenmesi kararının yerine getirilmemesi halinde erişim sağlayıcılarına 10 bin YTL’den 50 bin YTL’ye kadar idari para cezası verilecek.
     
      HAPİS CEZASI
      Koruma tedbiri olarak verilen erişimin engellenmesi kararının gereğini yerine getirmeyen yer veya erişim sağlayıcılarının sorumluları, fiil daha ağır cezayı gerektiren başka bir suç oluşturmadığı takdirde 6 aydan 2 yıla kadar hapisle cezalandırılacak.
      İnternette kişilik haklarına saldırı içeren yayın yapılması durumunda Basın Kanununun hükümleri geçerli olacak.
      Telekomünikasyon Kurumu, söz konusu suçları içeren yayınların içerik veya yer sağlayıcısının yurt dışında bulunması halinde, bu yayınların tamamını engellemekte yetkili olacak. Kurum, Türkiye’den yapılan yayınlarda ise çocukların cinsel istismarı ve müstehcenlik suçları bulunduğu taktirde yayını engelleyebilecek. Bu iki suç dışında kalan ve Atatürk’e hakaret suçunu da barındıran suçları içerdiği belirlenen sitelere erişim, mahkeme veya savcı kararıyla engellenebilecek.

      Erişim sağlayıcıları ise, hukuka aykırı içerikten haberdar edilmesi durumunda servis verdiği bu kullanıcının yayınını engelleyecek. Erişim sağlayıcısı, sağladığı hizmetlere ilişkin her türlü bilgi, veri tabanı ve ulaşım kayıtlarını 6 aydan 2 yıla kadar saklamak ve bu bilgilerin doğruluğu ile gizliliğinden sorumlu olacak. Önleyici tedbirleri almayan sağlayıcılara, 10 bin YTL’den 50 bin YTL’ye kadar ceza verilebilecek.
      Yasaya göre ayrıca, Ulaştırma Bakanlığı bünyesinde, Adalet Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Kadın ve Aileden Sorumlu Devlet Bakanlığı ile Telekomünikasyon Kurumu ve ihtiyaç duyulan diğer bakanlık, kamu kuruluşları, internet servis sağlayıcıları ve ilgili sivil toplum örgütü temsilcilerinin de yer alacağı İnternet Kurulu oluşturulacak.
      İşbirliği ve koordinasyon sağlayacak Kurul, izleme, filtreleme ve engelleme yapılacak yayınlarla, bu konulardaki öneriler hakkında her türlü kararı alabilecek.

Categories:

Tags:

No responses yet

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir