Linux Performans Değerlendirmesi ve Arttırımı

Linux Performans

İşletim sisteminin ve mevcut donanımların takibi performansın arttırılmasına yönelik adımlar atılabilmesi için veya en kötü ihtimalle mevcut performans değerlerinin korunabilmesi için ve ayrıca oluşan dar boğazların tespiti için oldukça önemlidir. Linux performans ayarları hakkında güzel bir doküman oluşturdum.

Bu yazıda genel olarak donanımlarımızı ve işletim sistemimizi kontrol edebileceğimiz temel komutlardan bahsedeceğim. Başka bir söylemle; çiftçinin dostu komutları çıktılarıyla birlikte size göstermeye çalışacağım.

Linux Performans
Linux Performans Değerlendirmesi ve Arttırımı

 1) uptime veya w

NAME
w – Show who is logged on and what they are doing.
uptime – Tell how long the system has been running.

Ben daha çok w kullanmayı seviyorum. Girdiğim her sunucuda çalıştırdığım ilk komut, ne yapacağımı düşünürken de sürekli olarak çalıştırdığım komuttur. Bu komutun çıktıları arasında en çok dikkat ettiğim load average kısmıdır.

[codesyntax lang=”bash” lines=”no” title=”w komutu çıktısı”]

fd@mf:~$ w
 14:23:59 up 94 days, 4:41, 1 user, load average: 1.44, 1.35, 1.48
USER   TTY   FROM       LOGIN@  IDLE  JCPU  PCPU WHAT
fd    pts/5  fd.fikridal.com 12:24  0.00s 0.04s 0.00s w

[/codesyntax]

Burada nelere dikkat etmeliyiz;
a) load average: 1.44, 1.35, 1.48
Genel olarak sunucumuzun ne kadar yük altında çalıştığını bir süre sonra biliyor oluruz ve load average ortalamanın üzerindeyse kaynaklarımızı neyin tükettiğini anlamak için diğer komutları kullanabiliriz.
b) Sunucuya kimler bağlı ve ne yapıyorlar?
c) Sunucunun uptime süresi.
2) dmesg

NAME
dmesg – print or control the kernel ring buffer

 

[codesyntax lang=”bash” lines=”no” title=”dmesg komutu çıktısı”]

fd@mf:~$ dmesg -T | tail
[Fri Feb 26 16:55:13 2016] raid6: sse2x2 11329 MB/s
[Fri Feb 26 16:55:13 2016] raid6: sse2x4 13074 MB/s
[Fri Feb 26 16:55:13 2016] raid6: using algorithm sse2x4 (13074 MB/s)
[Fri Feb 26 16:55:13 2016] raid6: using ssse3x2 recovery algorithm
[Fri Feb 26 16:55:13 2016] xor: automatically using best checksumming function:
[Fri Feb 26 16:55:13 2016] avx : 24616.000 MB/sec
[Fri Feb 26 16:55:13 2016] Btrfs loaded
[Fri Feb 26 16:55:27 2016] audit: type=1400 audit(1456498841.444:30): apparmor="STATUS" operation="profile_replace" profile="unconfined" name="/usr/sbin/mysqld" pid=29683 comm="apparmor_parser"
[Fri Feb 26 16:55:30 2016] audit: type=1400 audit(1456498843.580:31): apparmor="STATUS" operation="profile_replace" profile="unconfined" name="/usr/sbin/mysqld" pid=29768 comm="apparmor_parser"
[Fri Apr 15 11:39:21 2016] TCP: request_sock_TCP: Possible SYN flooding on port 8080. Sending cookies. Check SNMP counters.
fd@mf:~$

[/codesyntax]

Görüldüğü üzere standart dmesg çıktısını biraz düzenledik; öncelikle zaman damgasını human-readable bir hale getirdik, sonrada buradan aldığımız çıktının son 10 satırını listeledik.

Aynı çıktıyı dmesg –ctime | tail komutu ile de alabilirsiniz.

Burada nelere dikkat etmeliyiz?

a) Öncelikle herhangi bir error, kernel panic vb var mı?

b) Info dahi olsa mesajları inceleyip ne olduğunu anlamak.

c) En son satır ne zaman yazılmış bunu aklımızın bir kenarı yazmak ve bir sonraki komut tekrarında neler değişmiş bakmak faydalı olacaktır.
3) top

NAME
top – display Linux processes

Direkt top olarak çalıştırabilirsiniz, shift+m ile memory bazlı sort yapabilirsiniz.

[codesyntax lang=”bash” lines=”no” title=”top komutu çıktısı” bookmarkname=”fikridal.com”]

top - 12:33:26 up 94 days, 2:51, 1 user, load average: 1.45, 1.19, 1.17
Tasks: 111 total,  6 running, 105 sleeping,  0 stopped,  0 zombie
%Cpu(s): 66.1 us, 1.2 sy, 0.0 ni, 32.4 id, 0.0 wa, 0.0 hi, 0.3 si, 0.0 st
KiB Mem:  5079644 total, 4519028 used,  560616 free,  258960 buffers
KiB Swap: 2095100 total,    0 used, 2095100 free. 3536648 cached Mem

 PID USER   PR NI  VIRT  RES  SHR S %CPU %MEM   TIME+ COMMAND
 2220 www-data 20  0 357528 66560 46184 S 55.9 1.3  1:12.02 php5-fpm
 2228 www-data 20  0 368764 77044 45608 R 29.0 1.5  0:36.08 php5-fpm
 2241 www-data 20  0 346664 32656 21180 S 24.6 0.6  0:02.13 php5-fpm
 2242 www-data 20  0 343576 29212 20924 S 20.0 0.6  0:02.21 php5-fpm
29695 mysql   20  0 1149108 198832 11688 S  4.0 3.9  2580:53 mysqld
11919 ts    20  0 1062412 23480  9280 S  1.0 0.5  1508:50 ts3server_linux
10150 root   20  0 260388 10644  7712 R  0.7 0.2  1640:05 sc_serv
10155 root   20  0 260908 14452  7776 R  0.7 0.3  1519:22 sc_serv
13942 root   20  0 261692 13244  7868 R  0.7 0.3  1387:35 sc_serv

[/codesyntax]

Nelere dikkat etmeliyiz?

a) En çok cpu ve memoryi hangi programlar kullanıyor, normal mi?

b) zombie process var mı?

c)

%Cpu(s): 66.1 us, 1.2 sy, 0.0 ni, 32.4 id, 0.0 wa, 0.0 hi, 0.3 si, 0.0 st
bu kısım değerleri önemli, özellikle idle kısmının 0'dan uzak olması, iowait kısmının sıfıra yakın olması önemlidir.

 

4) free

NAME
free – Display amount of free and used memory in the system

free -m daha kullanışlı bir parametre..

[codesyntax lang="bash" lines="no" title="free komutu çıktısı"]
fd@mf:~$ sudo free -m
       total    used    free   shared  buffers   cached
Mem:     4960    4378    581     64    252    3453
-/+ buffers/cache:    671    4288
Swap:     2045     0    2045
fd@mf:~$
[/codesyntax]

Nelere dikkat ederiz;

a) Mem – free kısmında mutlaka boş alan olmalı

b) swap ne kadar kullanmazsak o kadar sağlıklı

5) vmstat

NAME
vmstat – Report virtual memory statistics

vmstat 3 5

Her 3 saniyede 5 kez vmstat bilgilerini ver ve işlemi durdur.

[codesyntax lang=”bash” lines=”no” title=”vmstat komutu çıktısı”]

fd@mf:~$ sudo vmstat 3 5
procs -----------memory---------- ---swap-- -----io---- -system-- ------cpu-----
 r b  swpd  free  buff cache  si  so  bi  bo  in  cs us sy id wa st
 1 0   0 571284 258960 3536984  0  0   0  30  2  2 28 1 68 2 0
 0 0   0 585844 258960 3537016  0  0   0  33 3178 6754 52 1 46 0 0
 0 0   0 588576 258960 3537016  0  0   0   0 2921 6646 53 2 45 0 0
 1 0   0 568028 258960 3537016  0  0   0  29 3404 7135 48 2 48 2 0
 1 0   0 580268 258960 3537016  0  0   0  28 3479 6940 47 2 46 6 0

[/codesyntax]

6) mpstat

NAME
mpstat – Report processors related statistics.

mpstat -P ALL 3 3

Her 3 saniyede 3 kez mpstat bilgilerini ver ve işlemi durdur.

[codesyntax lang=”bash” lines=”no” title=”mpstat komutu çıktısı”]

fd@mf:~$ sudo mpstat -P ALL 3 3
Linux 3.19.0-25-generic (mf)  04/15/2016   _x86_64_    (2 CPU)

12:43:27 PM CPU  %usr  %nice  %sys %iowait  %irq  %soft %steal %guest %gnice  %idle
12:43:30 PM all  43.97  0.00  1.02  0.34  0.00  0.17  0.00  0.00  0.00  54.50
12:43:30 PM  0  34.93  0.00  1.37  0.34  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  63.36
12:43:30 PM  1  53.24  0.00  0.68  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  46.08

12:43:30 PM CPU  %usr  %nice  %sys %iowait  %irq  %soft %steal %guest %gnice  %idle
12:43:33 PM all  53.11  0.00  2.02  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  44.87
12:43:33 PM  0  59.53  0.00  1.34  0.00  0.00  0.33  0.00  0.00  0.00  38.80
12:43:33 PM  1  46.46  0.00  2.36  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  51.18

12:43:33 PM CPU  %usr  %nice  %sys %iowait  %irq  %soft %steal %guest %gnice  %idle
12:43:36 PM all  59.05  0.00  1.52  4.74  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  34.69
12:43:36 PM  0  44.90  0.00  1.36  4.08  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  49.66
12:43:36 PM  1  73.40  0.00  1.68  5.39  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  19.53

Average:   CPU  %usr  %nice  %sys %iowait  %irq  %soft %steal %guest %gnice  %idle
Average:   all  52.06  0.00  1.52  1.69  0.00  0.06  0.00  0.00  0.00  44.68
Average:    0  46.55  0.00  1.36  1.47  0.00  0.11  0.00  0.00  0.00  50.51
Average:    1  57.72  0.00  1.58  1.80  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  38.90

[/codesyntax]

7) pidstat

NAME
pidstat – Report statistics for Linux tasks.

pidstat 3 3

Her 3 saniyede 3 kez pidstat bilgilerini ver ve işlemi durdur.

[codesyntax lang=”bash” lines=”no” title=”pidstat komutu çıktısı”]

fd@mf:~$ pidstat 3 3
Linux 3.19.0-25-generic (mf)  04/15/2016   _x86_64_    (2 CPU)

02:15:59 PM  UID    PID  %usr %system %guest  %CPU  CPU Command
02:16:02 PM   0     7  0.00  0.33  0.00  0.33   1 rcu_sched
02:16:02 PM 1000   2158  0.33  0.00  0.00  0.33   1 sshd
02:16:02 PM  33   3756  38.54  1.33  0.00  39.87   1 php5-fpm
02:16:02 PM  33   3757  32.23  1.33  0.00  33.55   1 php5-fpm
02:16:02 PM  33   3758  36.21  1.00  0.00  37.21   0 php5-fpm
02:16:02 PM   0   10150  0.33  0.66  0.00  1.00   1 sc_serv
02:16:02 PM   0   10155  0.33  0.33  0.00  0.66   1 sc_serv
02:16:02 PM 1003   11919  0.33  0.66  0.00  1.00   1 ts3server_linux
02:16:02 PM   0   13942  0.00  1.00  0.00  1.00   1 sc_serv
02:16:02 PM  105   29695  6.64  1.00  0.00  7.64   0 mysqld
02:16:02 PM   0   31418  0.33  0.00  0.00  0.33   1 nginx

02:16:02 PM  UID    PID  %usr %system %guest  %CPU  CPU Command
02:16:05 PM  33   3756  44.00  2.33  0.00  46.33   0 php5-fpm
02:16:05 PM  33   3757  64.67  1.33  0.00  66.00   1 php5-fpm
02:16:05 PM  33   3758  42.33  0.67  0.00  43.00   1 php5-fpm
02:16:05 PM  33   3762  16.00  0.67  0.00  16.67   0 php5-fpm
02:16:05 PM   0   7836  0.33  0.00  0.00  0.33   0 vmtoolsd
02:16:05 PM   0   10150  0.00  0.33  0.00  0.33   0 sc_serv
02:16:05 PM   0   10155  0.67  0.00  0.00  0.67   0 sc_serv
02:16:05 PM 1003   11919  0.00  1.00  0.00  1.00   1 ts3server_linux
02:16:05 PM   0   13942  0.33  0.33  0.00  0.67   0 sc_serv
02:16:05 PM  105   29695  7.67  1.00  0.00  8.67   1 mysqld

02:16:05 PM  UID    PID  %usr %system %guest  %CPU  CPU Command
02:16:08 PM   0    27  0.00  0.33  0.00  0.33   0 khugepaged
02:16:08 PM  33   3757  49.33  1.00  0.00  50.33   1 php5-fpm
02:16:08 PM  33   3758  34.33  1.00  0.00  35.33   1 php5-fpm
02:16:08 PM 1000   3761  0.00  0.33  0.00  0.33   0 pidstat
02:16:08 PM  33   3762  29.33  0.33  0.00  29.67   0 php5-fpm
02:16:08 PM   0   10150  0.33  0.33  0.00  0.67   1 sc_serv
02:16:08 PM   0   10155  0.33  0.00  0.00  0.33   1 sc_serv
02:16:08 PM 1003   11919  0.00  0.33  0.00  0.33   1 ts3server_linux
02:16:08 PM   0   13942  0.67  0.33  0.00  1.00   1 sc_serv
02:16:08 PM  105   29695  4.33  1.33  0.00  5.67   0 mysqld
02:16:08 PM   0   31418  0.33  0.00  0.00  0.33   1 nginx

Average:   UID    PID  %usr %system %guest  %CPU  CPU Command
Average:    0     7  0.00  0.11  0.00  0.11   - rcu_sched
Average:    0    27  0.00  0.11  0.00  0.11   - khugepaged
Average:   1000   2158  0.11  0.00  0.00  0.11   - sshd
Average:    33   3757  48.72  1.22  0.00  49.94   - php5-fpm
Average:    33   3758  37.62  0.89  0.00  38.51   - php5-fpm
Average:   1000   3761  0.00  0.11  0.00  0.11   - pidstat
Average:    33   3762  15.09  0.33  0.00  15.43   - php5-fpm
Average:    0   7836  0.11  0.00  0.00  0.11   - vmtoolsd
Average:    0   10150  0.22  0.44  0.00  0.67   - sc_serv
Average:    0   10155  0.44  0.11  0.00  0.55   - sc_serv
Average:   1003   11919  0.11  0.67  0.00  0.78   - ts3server_linux
Average:    0   13942  0.33  0.55  0.00  0.89   - sc_serv
Average:   105   29695  6.22  1.11  0.00  7.33   - mysqld
Average:    0   31418  0.22  0.00  0.00  0.22   - nginx

[/codesyntax]

8) iostat

NAME
iostat – Report Central Processing Unit (CPU) statistics and input/output statistics for devices and partitions.

-x Display extended statistics.

-z  Tell iostat to omit output for any devices for which there was no activity during the sample period.

iostat -xz 3 3

Her 3 saniyede 3 kez iostat bilgilerini xz parametreleriyle ver ve işlemi durdur.

[codesyntax lang=”bash” lines=”no” title=”iostat komutu çıktısı”]

fd@mf:~$ iostat -xz 3 3
Linux 3.19.0-25-generic (mf)  04/15/2016   _x86_64_    (2 CPU)

avg-cpu: %user  %nice %system %iowait %steal  %idle
     28.49  0.00  1.41  2.26  0.00  67.83

Device:     rrqm/s  wrqm/s   r/s   w/s  rkB/s  wkB/s avgrq-sz avgqu-sz  await r_await w_await svctm %util
sda        0.00   7.55  0.01  4.34   0.24  59.28  27.39   0.19  44.35  8.30  44.43 14.07  6.11

avg-cpu: %user  %nice %system %iowait %steal  %idle
     43.41  0.00  1.52  28.21  0.00  26.86

Device:     rrqm/s  wrqm/s   r/s   w/s  rkB/s  wkB/s avgrq-sz avgqu-sz  await r_await w_await svctm %util
sda        0.00  47.00  0.00  19.00   0.00  265.33  27.93   0.89  46.74  0.00  46.74 40.35 76.67

avg-cpu: %user  %nice %system %iowait %steal  %idle
     33.67  0.00  1.52  18.61  0.00  46.19

Device:     rrqm/s  wrqm/s   r/s   w/s  rkB/s  wkB/s avgrq-sz avgqu-sz  await r_await w_await svctm %util
sda        0.00  91.67  0.00  33.00   0.00  498.67  30.22   0.51  15.39  0.00  15.39 15.35 50.67

fd@mf:~$

[/codesyntax]

9) sar

NAME
sar – Collect, report, or save system activity information.

sar -n DEV,EDEV 1 3

[codesyntax lang=”bash” lines=”no” title=”sar komutu çıktısı”]

fd@mf:~$ sar -n DEV,EDEV 1 3
Linux 3.19.0-25-generic (mf)  04/15/2016   _x86_64_    (2 CPU)

02:20:22 PM   IFACE  rxpck/s  txpck/s  rxkB/s  txkB/s  rxcmp/s  txcmp/s rxmcst/s  %ifutil
02:20:23 PM   eth0  708.00  738.00   76.07  1066.05   0.00   0.00   0.00   0.87
02:20:23 PM    lo   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00

02:20:22 PM   IFACE  rxerr/s  txerr/s  coll/s rxdrop/s txdrop/s txcarr/s rxfram/s rxfifo/s txfifo/s
02:20:23 PM   eth0   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00
02:20:23 PM    lo   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00

02:20:23 PM   IFACE  rxpck/s  txpck/s  rxkB/s  txkB/s  rxcmp/s  txcmp/s rxmcst/s  %ifutil
02:20:24 PM   eth0  116.00  220.00   29.10  304.87   0.00   0.00   0.00   0.25
02:20:24 PM    lo   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00

02:20:23 PM   IFACE  rxerr/s  txerr/s  coll/s rxdrop/s txdrop/s txcarr/s rxfram/s rxfifo/s txfifo/s
02:20:24 PM   eth0   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00
02:20:24 PM    lo   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00

02:20:24 PM   IFACE  rxpck/s  txpck/s  rxkB/s  txkB/s  rxcmp/s  txcmp/s rxmcst/s  %ifutil
02:20:25 PM   eth0  317.00  319.00   43.75  439.61   0.00   0.00   0.00   0.36
02:20:25 PM    lo   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00

02:20:24 PM   IFACE  rxerr/s  txerr/s  coll/s rxdrop/s txdrop/s txcarr/s rxfram/s rxfifo/s txfifo/s
02:20:25 PM   eth0   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00
02:20:25 PM    lo   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00

Average:    IFACE  rxpck/s  txpck/s  rxkB/s  txkB/s  rxcmp/s  txcmp/s rxmcst/s  %ifutil
Average:     eth0  380.33  425.67   49.64  603.51   0.00   0.00   0.00   0.49
Average:      lo   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00

Average:    IFACE  rxerr/s  txerr/s  coll/s rxdrop/s txdrop/s txcarr/s rxfram/s rxfifo/s txfifo/s
Average:     eth0   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00
Average:      lo   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00

[/codesyntax]

sar -n TCP,ETCP 1 3

[codesyntax lang=”bash” lines=”no” title=”sar komutu çıktısı 2″]

fd@mf:~$ sar -n TCP,ETCP 1 3
Linux 3.19.0-25-generic (mf)  04/15/2016   _x86_64_    (2 CPU)

02:22:42 PM active/s passive/s  iseg/s  oseg/s
02:22:43 PM   0.00   0.00  119.00  118.00

02:22:42 PM atmptf/s estres/s retrans/s isegerr/s  orsts/s
02:22:43 PM   0.00   0.00   3.00   0.00   0.00

02:22:43 PM active/s passive/s  iseg/s  oseg/s
02:22:44 PM   0.00   0.00   33.00   32.00

02:22:43 PM atmptf/s estres/s retrans/s isegerr/s  orsts/s
02:22:44 PM   0.00   0.00   2.00   0.00   0.00

02:22:44 PM active/s passive/s  iseg/s  oseg/s
02:22:45 PM   0.00   0.00   22.00   23.00

02:22:44 PM atmptf/s estres/s retrans/s isegerr/s  orsts/s
02:22:45 PM   0.00   0.00   3.00   0.00   0.00

Average:   active/s passive/s  iseg/s  oseg/s
Average:     0.00   0.00   58.00   57.67

Average:   atmptf/s estres/s retrans/s isegerr/s  orsts/s
Average:     0.00   0.00   2.67   0.00   0.00

[/codesyntax]

Çiftçinin dostu, halk kahramanı komutlarımızın bir kısmı bunlardır. Daha fazla detaylandırmak isterdim…

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.